po rabacie:
netto
Cena
Wysokość przyznanego rabatu:

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprzedającym jest spółka GUBAD Wzornictwo, Produkcja Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184299; REGON: 350833499 NIP: 681-10-04-696, kapitał własny w wysokości 265.000,00 PLN, zwana „Sprzedającym”.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://hurt-gubad.pl/.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 1. pod numerem telefonu +48 12 274 17 77
 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: gubad@gubad.com, esklep@gubad.com,

§ 1 Definicje

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która składa lub zamierza złożyć Zamówienie.

Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi, hasłem oraz adresami dostaw, kontrolować stan złożonych zamówień oraz ma wgląd do historii zamówień. W związku z założonym kontem może otrzymywać: informacje o innych akcjach promocyjnych oraz marketingowych, powiadomienia o zmianie statusu zamówienia.

Kupon Rabatowy - informacja o przyznaniu Klientowi rabatu na Produkty pozwalająca skorzystać z przyznanego rabatu w Sklepie Internetowym.

Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.

Produkty na Zamówienie – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym, oznaczone jako produkty dostępne na zamówienie Klienta. Produktów tych Sprzedający nie posiada na magazynie. Z chwilą złożenia Zamówienia, Sprzedający po uprzednim potwierdzeniu Klientowi, rozpoczyna ich produkcję. Na stronie produktu w opisie przedmiotu podana jest minimalna ilość danego produktu jaka jest wymagana do uruchomienia zlecenia.

Produkty o Szczególnych Właściwościach – są to Towary o niestandardowych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego.

Sklep, Sklep Internetowy sklep.gubad.com – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.gubad.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Sprzedający i Klient.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.
 3. System pozwala na dokonywanie Zamówień z całego świata.
 4. Sprzedający wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 2. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Dostęp do cen produktów oraz możliwość składania zamówień dostępne są po zalogowaniu.
 4. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, wypełniając wszystkie wymagane pola (zaznaczone gwiazdką) oraz dane adresowe i NIP firmy, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Wypełnienie pola NIP jest wymagane i oznacza, że zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby rejestrujące się jako „osoba prywatna” nie będą miały możliwości aktywowania konta.
 5. Po dokonaniu rejestracji klient zostanie poproszony o potwierdzenie adresu e-mail, następnie w ciągu najbliższych godzin roboczych konto zostanie aktywowane przez Sprzedającego. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia
 6. Klient, którego konto zostało aktywowane, otrzymuje pełny dostęp do sklepu (cen Produktów oraz koszyka przez który składane są Zamówienia), oraz poprzez „Moje konto” do korzystania z dodatkowych funkcjonalności Konta Klienta, które obejmują:

i) możliwość obserwacji statusu bieżących zamówień,

ii) dostęp do historii zakupów w Sklepie

iii) możliwość korzystania z Kuponów Rabatowych, dedykowanych Klientowi

iv) możliwość korzystania z innych akcji promocyjnych oraz marketingowych dedykowanych Klientowi

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła, podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną, na adres esklep@gubad.com z prośbą o usunięcie konta. Wiadomość powinna być wysłana z adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Niniejszy Regulamin nie reguluje sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z mianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest posiadanie konta oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz po potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedającego drogą mailową.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.gubad.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 6. Klient składa Zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany poprzez wybranie wariantu koloru oraz opcji zakupu, kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu, sposobu płatności oraz potwierdzenie danych zamawiającego i dostawy.
 7. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie”. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.
 8. W ciągu 30 minut po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mailową informację o doręczeniu Sprzedającemu Zamówienia złożonego przez Klienta, z prośbą o jego potwierdzenie oraz informacją o dalszym postępowaniu.
 9. W razie braku otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w terminie 2 dni roboczych po dniu złożenia Zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia doręczenia Zamówienia.
 10. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, w terminie do 2 dni roboczych po dniu złożenia Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz rzeczywistymi kosztami wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybuudostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu w przypadku płatności przy odbiorze.
 13. W przypadku zamówienia Produktów Na Zamówienie Sprzedający może zażądać wpłaty zaliczki przed uruchomieniem zlecenia produkcji.
 14. Zdjęcia Produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.
 15. W przypadku niedostępności części Produktów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu (brak w magazynie Sprzedającego), Sprzedający poinformuje o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną dzwoniąc na numer wskazany przez Klienta.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
 3. Termin otrzymania przesyłki to: czas realizacji Zamówienia przez Sklep oraz przewidywany czas dostawy Towaru. Standardowy czas realizacji Zamówienia przez Sklep wynosi 3 dni robocze, z wyjątkiem Produktów Na Zamówienie lub Produktów o Szczególnych Właściwościach. Kupujący, poprzez swój login (e-mail) i hasło, ma możliwość wglądu w historię i status Zamówień.
 4. Czas realizacji Zamówienia Produktów Na Zamówienie lub Produktów o Szczególnych Właściwościach wynosi maksymalnie 30 dni. Czas realizacji konkretnego Zamówienia będzie każdorazowo określany w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 ust.10.
 5. Kupujący jest obciążany rzeczywistymi kosztami dostawy (wysyłki) danego zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności i jest kalkulowana indywidualnie do każdego zamówienia. Wstępnie wyliczone koszty wysyłki na podstawie złożonego Zamówienia są tylko szacunkowe i zostaną zweryfikowane podczas potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące sposoby naliczania szacunkowych kosztów transportu w kraju i za granicą podane są w zakładce „KOSZTY DOSTAWY”. Koszty dostarczenia Produktów poza granicami Polski, wskazywane będą każdorazowo w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 ust. 10.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (fakturę).2. Obowiązująca forma płatności za zamówione towary, to:
 2. a) przelew bankowy bezpośrednio na konto Sprzedającego. Nr kont:

W walucie PLN

W walucie EURO

Bank Spółdzielczy w Wieliczce

Oddział w Myślenicach,

64 8619 0006 0020 0882 2961 0001

Bank PKO S.A.

Oddział w Myślenicach

1240 4748 1978 0000 4879 7889

b) płatność przy odbiorze

 1. Tytuł wykonanego przelewu powinien zawierać numer Zamówienia.
 2. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia będą anulowane. Sprzedający nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem.
 3. Przy dużych Zamówieniach w naszym serwisie istnieje możliwość negocjacji cen i formy płatności.

§ 6 Odbiór towaru

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku jeżeli Produkt ma wadę, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady oraz postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku wykrycia wady, Klient dokonuje zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail: esklep@gubad.com i powinno ono określać:

a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim,

b. zarzuty Klienta,

c. okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,

d. ewentualnie żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego http://hurt-gubad.pl/ jest GUBAD Wzornictwo, Produkcja Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184299; REGON: 350833499 NIP: 681-10-04-696, kapitał własny w wysokości 265.000,00 PLN (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: telefon: +48 12 274 17 77, e-mail: gubad@gubad.com, esklep@gubad.com

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

(1) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym http://hurt-gubad.pl/,

(2) udostępnienia Sklepu Internetowego w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu http://hurt-gubad.pl/ oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz.93 ze zm
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 6. Data opublikowania regulaminu 12.01.2015r.

Sklep internetowy Shoper.pl