po rabacie:
netto
Cena
Wysokość przyznanego rabatu:

TAK, akceptuję regulamin *

TAK, akceptuję regulamin *

*Zapoznałem się z regulaminem korzystania z formularza kontaktowego http://hurt-gubad.pl/pl/contact i akceptuję jego warunki.

TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji *

*Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji przez ”GUBAD” Wzornictwo, Produkcja, Handel Sp. z o.o z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 5, Myślenice. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie, jednak jej cofnięcie z nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej http://hurt-gubad.pl/pl/contact jest GUBAD Wzornictwo, Produkcja Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184299; REGON: 350833499 NIP: 681-10-04-696, kapitał własny w wysokości 265.000,00 PLN (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: telefon: +48 12 274 17 77, e-mail: gubad@gubad.com, esklep@gubad.com.
  2. Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Sklep internetowy Shoper.pl